Ulotki reklamowe uczelni wyższych

Ulotki reklamowe
Ulotki reklamowe

Uczelnie wyższe, zarówno państwowe, jak i prywatne, muszą prowadzić intensywną politykę marketingową. Jest to spowodowane koniecznością pozyskania odpowiedniej liczby studentów na dany rok akademicki. Prowadzone przez uczelnie wyższe działania są często zbliżone do typowych kampanii reklamowych i obejmują m. in. dystrybucję materiałów o treści promocyjnej oraz marketingowej, w tym ulotek. Jak konkretnie takie materiały mogą wyglądać i jaka jest faktycznie skuteczność stosowania tego rodzaju działań?

Przede wszystkim zaznaczyć należy, że ulotki reklamowe uczelni wyższych są dystrybuowane w taki sposób, aby dotarły do jak największej liczby przyszłych studentów, a więc licealistów i uczniów innych szkół średnich. Działania te mają zatem duży wskaźnik skuteczności, ponieważ trafiają bezpośrednio do docelowej grupy odbiorców, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia reklamodawcy – w tym przypadku uczelni. Znacząco obniża to koszty dystrybucji oraz, generalnie, kampanii prowadzonej w celu zachęcenia uczniów do studiowania na konkretnej uczelni. Koszty zaś są jednym z podstawowych kryteriów oceny danego narzędzia marketingowego. Ulotki reklamowe mają zatem tutaj duży plus.

Produkowane i dystrybuowane przez uczelnie wyższe Ulotki reklamowe nie różnią się w sposób znaczący od innych ulotek tego typu. Najczęściej jest to niewielka ulotka, podobna do zakładki do książek, z nadrukowanymi treściami po obu stronach.

Treści dzielą się na pisaną oraz graficzną. Ulotki są najczęściej ubogacone fotografiami lub rysunkami. Przedstawiają one bądź uczelnię i jej wyposażenie, bądź też zadowolonych studentów. Oczywiście treść słowna powinna obejmować wykaz kierunków, na które uczelnia prowadzi nabór w danym roku akademickim. Ponadto dobrze jest umieścić w tego rodzaju materiałach informacje dotyczące ewentualnej płatności za studia, a także, jako zachętę, wykaz potencjalnych pracodawców, zatrudniających absolwentów konkretnych kierunków.

Pomimo bogactwa treści materiały, o których mowa zachowują niewielkie rozmiary. Jest to kolejnym dużym plusem, ponieważ łatwiej wówczas zapoznać się z treścią całości.

Jedno przemyślenie nt. „Ulotki reklamowe uczelni wyższych”

Możliwość komentowania jest wyłączona.